Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Открити процедури Обществената поръка предвижда рехабилитация и реконструкция на два съществуващи общински пътя, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли, а именно: рехабилитация и реконструкция на общински път BL G 1291/BLG 1071 Симитли-Черниче/Чернич...

Обществената поръка предвижда рехабилитация и реконструкция на два съществуващи общински пътя, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли, а именно: рехабилитация и реконструкция на общински път BL G 1291/BLG 1071 Симитли-Черниче/Чернич...

Документация - публикувана на 09.08.2018г

Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 10.10.2018г.

 

 
Информация за преписката

Възложител: Община Симитли
Номер: 00895-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=151&lang=bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръка предвижда рехабилитация и реконструкция на два съществуващи общински пътя, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли, а именно: рехабилитация и реконструкция на общински път BL G 1291/BLG 1071 Симитли-Черниче/Черниче-Крупник-Полена-Сушица” от км. 0+000 до км. 3+230 и рехабилитация и реконструкция на общински път BLG1071 /I - 1 Благоевград - Симитли/ - Граница общ. (Благоевград-Симитли ) - Симитли - Черниче - /I - 1/ от км.12+530 до км.17+503 и от км.18+423 до км.19+003. Подробно описание на видовете и количествата СМР се съдържа в одобрените проекти и количествени сметки, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1 861273 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 06.08.2018 09.08.2018
2 861276 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)    06.08.2018 09.08.2018