Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Открити процедури Изработване на инвестиционен проект за „Реконструкция и рехабилитация на общински път ІV-100068 гр.Симитли – с.Сухострел“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството

Изработване на инвестиционен проект за „Реконструкция и рехабилитация на общински път ІV-100068 гр.Симитли – с.Сухострел“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството

Публикувано на: 08.07.2016 г.                                    Уникален номер в регистъра на АОП: 00895-2016-0005

Протокол 1 на комисия - публикуван на 30.08.2016 г.

Протокол 2 на комисия -публикуван на 30.08.2016 г.

Доклад - публикуван на 30.08.2016 г.

Заповед - публикувана на30.08.2016 г.

Договор - публикуван на 13.10.2016

 

Открита процедура по ЗОП - 00896-2016-0005

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (738376)

Възложител:

Община Симитли

Получен на:

08-06-2016

Преписка:

00895-2016-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изработване на инвестиционен проект за „Реконструкция и рехабилитация на общински път ІV-100068 гр.Симитли – с.Сухострел“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството ”

Описание:

 Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за реконструция и рехабилитация на съществуващ общински път IV-100068 гр.Симитли – с.Сухострел, на територията на община Симитли, съоръженията и принадлежностите към него и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Дейностите и задачите по настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническите спецификации - т.4, раздел ІІ от документацията за участие в процедурата.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

15/08/2016 16:00

 

 

Електронно досие:

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - ВИЖ ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - ВИЖ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - Публикувано на 22.08.2016

Публикувано на: 08.07.2016 г.                                    Уникален номер в регистъра на АОП: 00895-2016-0005

 

Открита процедура по ЗОП - 00896-2016-0005

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (738376)

Възложител:

Община Симитли

Получен на:

08-06-2016

Преписка:

00895-2016-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изработване на инвестиционен проект за „Реконструкция и рехабилитация на общински път ІV-100068 гр.Симитли – с.Сухострел“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството ”

Описание:

 Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за реконструция и рехабилитация на съществуващ общински път IV-100068 гр.Симитли – с.Сухострел, на територията на община Симитли, съоръженията и принадлежностите към него и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Дейностите и задачите по настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническите спецификации - т.4, раздел ІІ от документацията за участие в процедурата.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

15/08/2016 16:00

 

 

Електронно досие:

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - ВИЖ ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - ВИЖ ТУКПубликувано на: 08.07.2016 г.                                    Уникален номер в регистъра на АОП: 00895-2016-0005

 

Открита процедура по ЗОП - 00896-2016-0005

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (738376)

Възложител:

Община Симитли

Получен на:

08-06-2016

Преписка:

00895-2016-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изработване на инвестиционен проект за „Реконструкция и рехабилитация на общински път ІV-100068 гр.Симитли – с.Сухострел“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството ”

Описание:

 Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за реконструция и рехабилитация на съществуващ общински път IV-100068 гр.Симитли – с.Сухострел, на територията на община Симитли, съоръженията и принадлежностите към него и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Дейностите и задачите по настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническите спецификации - т.4, раздел ІІ от документацията за участие в процедурата.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

15/08/2016 16:00

 

 

Електронно досие:

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - ВИЖ ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - ВИЖ ТУК