Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ,


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

предоставяме на Вашето, внимание информация относно норматиапо определените срокове по прилагане на разпоредбите на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на зземеделскнте земн (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2019-2020 годния.

 

преглед: