Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Открити процедури Обществена поръчка с предмет: "Доставка на тестени изделия за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли"

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на тестени изделия за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли"

Информация за преписката

Възложител: Община Симитли
Номер: 00895-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=151&lang=bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка e доставка на тестени изделия за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли - хляб, питки, козунак, закуски и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1 899069 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 05.03.2019 07.03.2019
2 899072 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)    05.03.2019 07.03.2019