Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на строителен надзор на обект: "Строителство на улици и прилежащи тротоари и съоръжения и принадлежности към тях в гр. Симитли и с. Полето, община Симитли"

Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на строителен надзор на обект: "Строителство на улици и прилежащи тротоари и съоръжения и принадлежности към тях в гр. Симитли и с. Полето, община Симитли"

документация - публикувани на 27.07.2018г.