Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Открити процедури Обществена поръчка с предмет - "Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли"

Обществена поръчка с предмет - "Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли"

Разяснение 1 - публикувано на 06.07.2018г.

Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 10.12.2018г


 


Информация за преписката

Възложител: Община Симитли
Номер: 00895-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=151&lang=bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка e доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1 851682 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 14.06.2018 18.06.2018
2 851685 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)    14.06.2018 18.06.2018