Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на строителен надзор на обект: Основен ремонт на двор и физкултурен салон на СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Симитли, УПИ I, кв.43 по плана на гр. Симитли"

Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на строителен надзор на обект: Основен ремонт на двор и физкултурен салон на СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Симитли, УПИ I, кв.43 по плана на гр. Симитли"

Документация за участие - публикувана на 17.04.2018г