Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Открити процедури Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК - публикувано на 18.12.2017 г

Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 14.02.2018г

Протокол 1 - публикуван на 12.03.2018г

Протокол 2 - публикуван на 12.03.2018г

Доклад - публикуван на 12.03.2018г

Решение - публикувано на 12.03.2018г

Решение - публикувано на 02.04.2018г.

 Информация за преписката

Възложител: Община Симитли
Номер: 00895-2017-0008
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=151&lang=bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка e доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1 819708 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 13.12.2017 18.12.2017
2 819712 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)    13.12.2017 18.12.2017