Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Писмо-Открита процедура за финансово оздравяване на община Симитли

Писмо-Открита процедура за финансово оздравяване на община Симитли

ДО                                                                                        Изх. №………../22 юли 2016 г.

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С Решение № 222/22.06.2016 г. на Общинския съвет бе открита процедура за финансово оздравяване на община Симитли и бе разработен приложения проект на план за финансово оздравяване. Този план предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл.130ж, ал.1 от Закона за публичните финанси. В тази връзка и на основание чл.130е, ал.4 от Закона за публичните финанси моля да съгласувате проекта на плана за финансово оздравяване, за който в момента се провежда процедура на обществено обсъждане с местните общности. Общественото обсъждане ще приключи на 04 август 2016 г. и проекта на плана за финансово оздравяване ще се измени и допълни в съответствие на препоръките на Министъра на финансите и интересите на местните общности.

Вярвам, че в срока на общественото обсъждане на плана за финансово оздравяване на общината ще получа съответното съгласуване на този документ.

Приложение: съгласно текста.

ПОКАНА

ПИСМО

ПЛАН

ПРОГРАМА

ГРАФИК

Мнения и препоръки, моля изпращайте на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Писмени и устни мнения и препоръки могат да се заявят и в деня на обсъждането /04.08.2016 г./

 

С УВАЖЕНИЕ:

..........................................

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ