Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Пазарно проучване по чл.44 от ЗОП
Пазарно проучване по чл.44 от ЗОП
title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Покана за пазарни консултации във връзка с проектно предложение с наименование „Създаване на нов местен туристически продукт „С хляб, вино и песен“
2 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" – финансирана по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.396 - МИГ „Струма – Си
3 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици" – финансирана по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.396 - МИГ Струма
4 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" – финансирана по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.396 - МИГ Струма
5 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата" – финансирана по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.396 - МИГ Струма
6 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на соларни системи за топла вода на сградите на детските градини и социалните заведения в Община Симитли
7 "Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане на туристически информационен център в Община Симитли" по две обособени позиции:
8 "Изграждане, закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане на туристически информационен център в Община Симитли" с предмет на обществената поръчка: „Изграждане на туристически информационен център в Община Симитли“
9 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект и упражняване на авторски надзор на обект: "Изграждане на туристически информационен център в Община Симитли"
10 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с изпълнението на обект
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL