Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви
Публични покани
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Обществена поръчка с предмет: Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг, по ул. Васил Левски в гр. Симитли, община Симитли - публикувана на 12.06.2020
2 Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на сметище за битови от
3 Обществена поръчка с предмет: Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; ОТ. 60; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли
4 Обществена поръчка с предмет: "Реновиране на площадно пространство в ЦГЧ, гр. Симитли, община Симитли" - публикувана на 31.03.2020г.
5 Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли" - публик
6 Обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на подпорна стена на двор на СУ „Св. СВ. Кирил и Методий“ в УПИ І-237, кв. 43, гр. Симитли, община Симитли" - публикувана на 27.03.2020г.
7 Обществена поръчка с предмет " Корекция на централно дере на с. Полето, община Симитли, преминаващо успоредно и непосредствено до път с. Полето - с. Брежани, община Симитли – втори етап" - публикувана на 24.03.2020г.
8 Обществена поръчка с предмет " Аварийно укрепване бреговете на дере преминаващи през кв. “Дрънкалица” гр. Симитли, община Симитли" - публикувана на 24.03.2020г.
9 Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици, по проект: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“ – публикувана на 11.03.2020г.
10 Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда в ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция, находящ се в с. Железница, УПИ ХІІІ-7, кв. 2 по РП на с. Железница"
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6