Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Профил на купувача
Публични покани
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
41 Провеждане на обучения по проект по ОПАК - обучения
42 Публична покана - почистване на дере ОРАНОВО
43 План за развитие 2014-2020
44 Обществена поръчка с предмет: “Надстрояване /втори етаж/ на Детска градина, с. Долно Осеново, община Симитли”
45 Отваряне и оповестяване на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на ...
46 Отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново и ...."
47 Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка за Строителен надзор
48 Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка
49 ОП Оптимизиране на административната структура
50 Четвъртокласна /общинска/ пътна мрежа Симитли - 2013
 
Page 5 of 6