Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало
Публични покани
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
21 ОП Доставка на автомобил
22 ОП Укрепване посредством подпорна стена на ската под път при входа на с. Полена, община Симитли
23 Изготвяне на Оперативен доклад, Анализ и Сравнителна оценка и Доклад за пилотни съоръжения - ОДЗ Радост, гр. Симитли - публикувано на 26.03.2015 г
24 Основен ремонт на Четвъртокласна пътна мрежа - 2015 г. - публикувано на 18.03.2015
25 Благоустрояване на пътища, дере и площад - община Симитли - публикувано на 18.03.2015
26 Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка - Зимно поддържане и снегопочистване 2014-2015
27 Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка за Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с. Полето
28 Обществена поръчка Доставка на хранителни продукти за социалния патронаж, социалните домове и детските заведения на територията на община Симитли
29 Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка „Изграждане на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води с. Черниче, община Симитли”
30 Основен ремонт на общински пътища, както следва: път „Славянcка” от о.т. 165 до о.т. 234; път „Кокиче” от о.т 18 до о.т.13 и път „Зеленка” от о.т. 11 до о.т. 18, гр. Симитли, община Симитли
31 Изгребване (изкоп) и извозване на земни маси от дере, находящо се в кв. Ораново, гр. Симитли за осигуряване на проводимостта на дерето и изграждане на подпорни стени
32 ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ BLG 1291/BLG 1071 СИМИТЛИ – ЧЕРНИЧЕ – КРУПНИК – ПОЛЕНА – СУШИЦА ОТ КМ. 0 + 000 ДО КМ 11+500
33 НОВА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ
34 Обществената поръчка предвижда Изграждане на детска градина в с. Долно Осеново - II eтап.
35 Обществена поръчка - Изработване на проект към ОДЗ„Радост“ – филиал “Център”
36 Обществена поръчка - техническа помощ Пречиствателна станция
37 Обществена поръчка - преустройство в "Защитено жилище.."
38 Обществена поръчка - път Долно Осеново
39 Публична покана - Лесоустройствен план
40 Провеждане на обучения по проект по ОПАК - обучения
 
Page 2 of 3