Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Архив на норм. документи
Архив на норм. документи
Title Filter     Display # 
# Article Title
11 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Симитли
12 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013 - 2014г.
13 ТАРИФА към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
14 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013г.
15 НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ - Отменена с Решение 938 от Протокол 86 от 21.12.2019г.
16 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2012 г.
17 НАРЕДБА №1
18 НАРЕДБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ
19 НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ
20 НАРЕДБА за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Симитли
 
Page 2 of 3