Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
81 Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ Tuesday, 12 November 2019
82 Д Е К Л А Р А Ц И Я - С Ъ Г Л А С И Е Tuesday, 12 November 2019
83 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Tuesday, 05 November 2019
84 П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“по предоставянето на услугата от общ икономически интерес по проект ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“ Friday, 09 August 2019
85 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Monday, 24 June 2019
86 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Thursday, 23 May 2019
87 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Sunday, 05 May 2019
88 Проект на ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Friday, 29 March 2019
89 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Wednesday, 20 March 2019
90 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019г. Monday, 18 March 2019
 
Page 9 of 17