Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
71 ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г. Monday, 02 December 2019
72 Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Благоевград Tuesday, 12 November 2019
73 Заявление Tuesday, 12 November 2019
74 Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ Tuesday, 12 November 2019
75 Д Е К Л А Р А Ц И Я - С Ъ Г Л А С И Е Tuesday, 12 November 2019
76 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Tuesday, 05 November 2019
77 П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“по предоставянето на услугата от общ икономически интерес по проект ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“ Friday, 09 August 2019
78 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Monday, 24 June 2019
79 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Thursday, 23 May 2019
80 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли Sunday, 05 May 2019
 
Page 8 of 16