Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
71 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Friday, 24 April 2020
72 ДОКЛАД на Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Friday, 27 March 2020
73 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли относно приемане на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли Thursday, 26 March 2020
74 Д О К Л А Д от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на Община Симитли Относно: приемане на изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ . Thursday, 26 March 2020
75 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Monday, 10 February 2020
76 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Thursday, 02 January 2020
77 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Tuesday, 31 December 2019
78 ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г. Monday, 02 December 2019
79 Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Благоевград Tuesday, 12 November 2019
80 Заявление Tuesday, 12 November 2019
 
Page 8 of 17