Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
61 Предложение за ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ и Приложение № 1 - ТАРИФА към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Wednesday, 29 April 2020
62 Доклад към Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Wednesday, 29 April 2020
63 Мотиви към Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Wednesday, 29 April 2020
64 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Friday, 24 April 2020
65 ДОКЛАД на Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Friday, 27 March 2020
66 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли относно приемане на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли Thursday, 26 March 2020
67 Д О К Л А Д от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на Община Симитли Относно: приемане на изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ . Thursday, 26 March 2020
68 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Monday, 10 February 2020
69 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Thursday, 02 January 2020
70 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Tuesday, 31 December 2019
 
Page 7 of 16