Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
61 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Monday, 01 June 2020
62 Приемане на изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли" Friday, 22 May 2020
63 Проект на НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Wednesday, 20 May 2020
64 Предложение за ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ и Приложение № 1 - ТАРИФА към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Wednesday, 29 April 2020
65 Доклад към Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Wednesday, 29 April 2020
66 Мотиви към Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Wednesday, 29 April 2020
67 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Friday, 24 April 2020
68 ДОКЛАД на Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Friday, 27 March 2020
69 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли относно приемане на изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли Thursday, 26 March 2020
70 Д О К Л А Д от Апостол Стефанов Апостолов – кмет на Община Симитли Относно: приемане на изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ . Thursday, 26 March 2020
 
Page 7 of 16