Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
51 Проект на „Краткосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2021 – 2023г. на община Симитли“. Friday, 15 January 2021
52 Проект на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020г. - 2023г. Monday, 21 December 2020
53 ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 година Monday, 21 December 2020
54 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2020г.- 30.11.2020г. Monday, 30 November 2020
55 Проект на НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Tuesday, 17 November 2020
56 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Wednesday, 14 October 2020
57 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Thursday, 13 August 2020
58 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Wednesday, 22 July 2020
59 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Wednesday, 01 July 2020
60 Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли Friday, 12 June 2020
 
Page 6 of 16