Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
151 Доклад за Приемане на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В Tuesday, 21 October 2014
152 Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж, считано от 01.07.2014г. Wednesday, 30 April 2014
153 НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ Wednesday, 12 February 2014
154 Д О К Л А Д ОТНОСНО: Приемане на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Симитли Wednesday, 12 February 2014
155 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Симитли Thursday, 16 January 2014
156 Предложение и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли. Thursday, 16 January 2014
157 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Симитли,неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация Thursday, 16 January 2014
158 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Friday, 22 November 2013
159 Д О К Л А Д - Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Friday, 22 November 2013
160 Допълнение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Friday, 22 November 2013
 
Page 16 of 17