Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
131 Приемане на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли Saturday, 10 September 2016
132 Допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ. Friday, 29 July 2016
133 Д О К Л А Д за допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Friday, 29 July 2016
134 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2016 Tuesday, 23 February 2016
135 Приема изменения и допълнения на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ и Доклад Wednesday, 30 December 2015
136 Приема изменения на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ и Доклад Wednesday, 30 December 2015
137 Проект С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016г. - 2019г. Wednesday, 30 December 2015
138 Проект - Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020г. Tuesday, 08 December 2015
139 ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НАОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Thursday, 05 November 2015
140 Приема изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Friday, 18 September 2015
 
Page 14 of 17