Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
121 Изменение в Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на Зелената система на Община Симитли Monday, 14 August 2017
122 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017-2018г. Monday, 14 August 2017
123 ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2017 – 2019 Monday, 17 July 2017
124 Изменение и допълнение на ТАРИФАТА към Наредбата за такси и цени на услуги. Monday, 12 June 2017
125 А Н А Л И З съгласно Раздел II, чл. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Monday, 12 June 2017
126 Проект АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Friday, 02 June 2017
127 Проект! Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Симитли и Мотиви за приемането му. Monday, 03 April 2017
128 Изменение на НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Monday, 09 January 2017
129 Приема допълнение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Tuesday, 04 October 2016
130 Д О К Л А Д Относно: допълнение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ. Tuesday, 04 October 2016
 
Page 13 of 17