Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
111 Проект относно Изменение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Thursday, 16 November 2017
112 Промяна на ТАРИФА към Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Симитли Thursday, 16 November 2017
113 СЪОБЩЕНИЕ Monday, 13 November 2017
114 Илиана Александрова Деничина - кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд - Благоевград Wednesday, 08 November 2017
115 Станка Иванова Йорданова - кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд - Благоевград 1 част Wednesday, 08 November 2017
116 СЪОБЩЕНИЕ Thursday, 26 October 2017
117 Пороект на Изменение и допълнение на ПУО Tuesday, 17 October 2017
118 Изменение на НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Friday, 01 September 2017
119 Проек на Наредба за управление на общинските пътища Friday, 01 September 2017
120 Изменение в Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Симитли Monday, 14 August 2017
 
Page 12 of 17