Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
101 ПРОЕКТ на НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Tuesday, 13 November 2018
102 Предложение за приемане на Проект на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Tuesday, 13 November 2018
103 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Friday, 24 August 2018
104 МОТИВИ относно Проект за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Симитли Friday, 24 August 2018
105 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ(2018 г. – 2020 г.) Friday, 24 August 2018
106 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ ИРАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Friday, 23 February 2018
107 МОТИВИ относно изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Симитли Friday, 23 February 2018
108 Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018г. Friday, 26 January 2018
109 Мотиви относно Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018 г. Friday, 26 January 2018
110 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Thursday, 11 January 2018
 
Page 11 of 17