Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
101 Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018г. Friday, 26 January 2018
102 Мотиви относно Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018 г. Friday, 26 January 2018
103 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Thursday, 11 January 2018
104 Проект на НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Wednesday, 10 January 2018
105 Станка Иванова Йорданова - кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд - Благоевград 2 част Friday, 17 November 2017
106 Проект относно Изменение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ Thursday, 16 November 2017
107 Промяна на ТАРИФА към Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Симитли Thursday, 16 November 2017
108 СЪОБЩЕНИЕ Monday, 13 November 2017
109 Илиана Александрова Деничина - кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд - Благоевград Wednesday, 08 November 2017
110 Станка Иванова Йорданова - кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд - Благоевград 1 част Wednesday, 08 November 2017
 
Page 11 of 16