Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи
Проекти на документи
title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата
151 Н А Р Е Д Б А за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В Вторник, 21 Октомври 2014
152 Доклад за Приемане на НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Симитли и издаване на сертификати клас В Вторник, 21 Октомври 2014
153 Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Разкриване на социално предприятие «Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж, считано от 01.07.2014г. Сряда, 30 Април 2014
154 НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ Сряда, 12 Февруари 2014
155 Д О К Л А Д ОТНОСНО: Приемане на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Симитли Сряда, 12 Февруари 2014
156 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Симитли Четвъртък, 16 Януари 2014
157 Предложение и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симитли. Четвъртък, 16 Януари 2014
158 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Симитли,неговите комисии и взаимодействието им с общинска администрация Четвъртък, 16 Януари 2014
159 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Петък, 22 Ноември 2013
160 Д О К Л А Д - Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Петък, 22 Ноември 2013
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL