Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Програми
Програми и проекти
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
1 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ Tuesday, 05 April 2022
2 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2021 – 2023 г. Friday, 28 May 2021
3 Приема „Краткосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2021 – 2023г. на община Симитли“. Monday, 15 March 2021
4 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г. Monday, 02 December 2019
5 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019г. Monday, 18 March 2019
6 ОБЩИНА СИМИТЛИ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА Friday, 01 March 2019
7 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019 - 2021г. Monday, 04 February 2019
8 Изменение в ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Thursday, 11 January 2018
9 Реализирани проекти Wednesday, 15 February 2012