Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Програми
Програми и проекти
title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата
1 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ Вторник, 05 Април 2022
2 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2021 – 2023 г. Петък, 28 Май 2021
3 Приема „Краткосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2021 – 2023г. на община Симитли“. Понеделник, 15 Март 2021
4 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г. Понеделник, 02 Декември 2019
5 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019г. Понеделник, 18 Март 2019
6 ОБЩИНА СИМИТЛИ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА Петък, 01 Март 2019
7 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019 - 2021г. Понеделник, 04 Февруари 2019
8 Изменение в ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Четвъртък, 11 Януари 2018
9 Реализирани проекти Сряда, 15 Февруари 2012