Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Финансови и ТСУ
Финансови и ТСУ
   Display # 
# Article Title Date
21 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА И ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022 Thursday, 26 January 2023
22 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА И ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2022 Friday, 23 December 2022
23 Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за Община Симитли за отчетна година 2022 г. Thursday, 15 December 2022
24 Одитен доклад за ГФО 2021 г. на Сметната палата Friday, 25 November 2022
25 Месечен отчет за изпълнение на бюджета - 10.2022г. Wednesday, 23 November 2022
26 Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи - III-то тримесечие 2022г. Monday, 07 November 2022
27 тримесечен отчет за изпълнението на бюджета - III-то тримесечие 2022 г. Monday, 07 November 2022
28 Месечен отчет за изпълнението на бюджета - 09.2022 г. Thursday, 29 September 2022
29 Месечен отчет за изпълнението на бюджета и отчет за капиталовите разходи м.08.2022г. Monday, 19 September 2022
30 Месечен отчет за изпълнението на бюджета и отчет за капиталовите разходи м.07.2022г. Thursday, 18 August 2022
 
Page 3 of 4