Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
31 Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли
32 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2
33 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
34 Отчет за краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Симитли - 2019 г.
35 Община Симитли информира обществеността, че подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6C.20 от 29.11.2019г. със следните характеристики:
36 ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ И КРЕСНА“
37 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година
38 На 20.04.2018 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
39 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"
40 ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДМЯРКА 7.2 ПРСР
 
Page 4 of 4