Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
21 Обява за прием на документи по проект „Пеят, скачат, заедно, деца…“, Договор № BG05M2OP001-3.016-0001
22 Обява за прием на документи по проект „Пеят, скачат, заедно, деца…“, Договор № BG05M2OP001-3.016-0001
23 ОБЯВЛЕНИЕ
24 ОБЯВЛЕНИЕ
25 ОБЯВЛЕНИЕ
26 ОБЯВЛЕНИЕ
27 На 11.04.2022г. в офиса на МИГ Струма – град Симитли, се подписа нов договор за безвъзмездна финансова помощ между МИГ Струма и бенефициента – Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Крупник, общ. Симитли
28 МИГ Струма и община Креса подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование”
29 МИГ Струма подписа Договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.016 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 от СВОМР
30 Информация (отчет) за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Симитли - 2021 г.
 
Page 3 of 5