Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
11 ОБЯВЛЕНИЕ
12 ОБЯВЛЕНИЕ
13 ОБЯВЛЕНИЕ
14 На 11.04.2022г. в офиса на МИГ Струма – град Симитли, се подписа нов договор за безвъзмездна финансова помощ между МИГ Струма и бенефициента – Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Крупник, общ. Симитли
15 МИГ Струма и община Креса подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование”
16 МИГ Струма подписа Договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.016 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 от СВОМР
17 Информация (отчет) за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Симитли - 2021 г.
18 Община Симитли отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция
19 Община Симитли обявява прием на документи за 2 работни места длъжност "Технически Сътрудник" в социално предприятие - копирен център в клуб на инвалида "КУРАЖ"
20 Община Симитли обявява прием на документ за 4 работни места за длъжност "Детегледачка" в Детски кът на работното място "Радост"
 
Page 2 of 4