Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Проект на Община Симитли втори в класирането по процедура ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
2 Информация (отчет) за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Симитли - 2023 г.
3 Проекти на Програмата за енергийна ефективност 2024-2033 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 г. на Община Симитли
4 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгл.чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - Община Симитли за 2023 г.
5 "Документи към обявление - свободни позиции по Дейност 4 "Умения за живот" по проект № BG05M2OP001-3.016-0004-C02"
6 Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...“, Договор за БФП№BG05M2OP001-3.016-0001, Дейност 1
7 Указания за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на Община Симитли
8 Община Симитли подписа три нови инфраструктурни проекта по „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. за реконструкция на улици
9 Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...“, Договор за БФП№BG05M2OP001-3.016-0001, Дейност 2
10 Информация (отчет) за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Симитли - 2022 г.
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6