Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Информация (отчет) за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Симитли - 2023 г.
2 Проекти на Програмата за енергийна ефективност 2024-2033 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 г. на Община Симитли
3 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгл.чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - Община Симитли за 2023 г.
4 "Документи към обявление - свободни позиции по Дейност 4 "Умения за живот" по проект № BG05M2OP001-3.016-0004-C02"
5 Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...“, Договор за БФП№BG05M2OP001-3.016-0001, Дейност 1
6 Указания за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на Община Симитли
7 Община Симитли подписа три нови инфраструктурни проекта по „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. за реконструкция на улици
8 Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...“, Договор за БФП№BG05M2OP001-3.016-0001, Дейност 2
9 Информация (отчет) за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Симитли - 2022 г.
10 Обучения по проект за млади предприемачи стартират в община Симитли
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL