Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публично състезание
Публично състезание
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
1 Обществена поръчка с предмет: Външни експерти към екипа за управление на проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци - Симитли - публикувана на 12.06.2020г. Friday, 12 June 2020
2 Обществена поръчка с предмет: Осъществяване на доставки по проект „Коридор за сътрудничество Струма“, с акроним: „River PLUS”, по три обособени позиции. Tuesday, 09 June 2020
3 Обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на преместваеми обекти: Павилион за информационни услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; Модулна пречиствателна станция за отпадни води; П Thursday, 04 June 2020
4 Обществена поръчка с предмет: "Аварийно укрепване бреговете на дере, находящо се в махала “Косячка”, кв. Ораново, гр. Симитли, община Симитли" - публикувана на 04.06.2020г. Информация за препискат Thursday, 04 June 2020
5 Обществена поръчка с предмет: "Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли" - публикувана на 04.06.2020г. Thursday, 04 June 2020
6 Обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на община Симитли" - публикувана на 27.03.2020г. Friday, 27 March 2020
7 Обществена поръчка с предмет:„Строително-монтажни работи за обект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги–собственост на община Симитли по обособени позиции“-публикувана на 9.3.2020 Monday, 09 March 2020
8 Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“ Friday, 07 February 2020
9 Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на физкултурен салон на територията на СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с местоположение: ПИ 179, кв. 11 по плана на с. Крупник, община Симитли Friday, 23 August 2019
10 Благоустрояване на улици на територията на прилежащите села в община Симитли Wednesday, 05 June 2019
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 3