Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Публична покана - почистване на дере ОРАНОВО

Публична покана - почистване на дере ОРАНОВО

Публична покана - почистване на дере ОРАНОВО

Обществената поръчка предвижда изгребване (изкоп) и извозване на земни маси от свлачище, находящо се в кв. Ораново, гр. Симитли за осигуряване на проводимостта на дерето преминаващо покрай мина "Ораново", гр. Симитли. Подробна информация за количеството и обема на обществената поръчка може да се получи от образеца на количествена сметка, която ще бъде на разположение на заинтересованите лица на профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката обявена по - долу е посочена с включен ДДС.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ