Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед - Сметосъбиране

Заповед - Сметосъбиране

ЗАПОВЕД

№ 849/29.10 .2013 год.

на основание чл.63 ал.2 от Закона за местни данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

Със следния график границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ  в съответния район /услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депото на битови отпадъци, подържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места ,както и честотата на сметоизвозването/.

Настоящата заповед да бъде обявена публично на населението до 30.10.2013 год. и да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

КМЕТ:..............................

/Ап.Апостолов/

 

 

График

на сметосъбирачни коли на територията на Община Симитли

за 2014 год.

1. Гр. Симитли

Понеделник

- ул.” Еделвайс”

- ул. “Зеленка”

- ул. “Кокиче”

- ул. “Струма”

- ул. “Христо Ботев”

- ул. “Бреза”

- ул. “Никола Вапцаров”

- ул. “Васил Левски”

- ул. “Изворите”

- ул. “Вихрен”

- ул. „Сердика”

- ул. “Христо Смирненски”

- ул. „Чайка”

- ул. „Славей”

- ул. „Първи май”

- ул. „Илинден”

- ул. „Г. Петров”

- ул. „Г. Попов”

- ул. „Бор”

- ул. „Трети март”

- ул. „Родопи”

- ул. „Гоце Делчев”

- ул. „Шипка”

- ул. „Плиска”

- ул. „П.Яворов”

- ул. „Октомврийска”

- ул. „Беласица”

- ул. „Свобода”

- ул. „Комсомолска”

- ул. „Г.Димитров”

- ул. „Здравец”

- ул. „Стара планина”

- ул. „Ямбол”

- ул. „Малина”

- ул. „Момина сълза”

- ул. „Синчец”

кв. “Дрънкалица” – подстанция и промишлена сград “Булкариока”

- с. Полена

  1. 2. с. Крупник –част от ул. „Георги Димитров” ,ул. „Влахина „ ул. „Средорек”

Вторник

1.Гр.Симитли – Централна градска част-10 броя контейнери тип „Бобър”, 30 кофи тип „Мева”

- ул. “Д. Груев”

- ул. “Аврора”

- ул. “Гагарин”

- ул. “Марек”

- ул. “Предел”

- ул. “И. Козарев”

- ул. “Партизанска”

- ул. “Л. Каравелов”

- ул. “Пирин”

2. с. Долно Осеново

3. с. Брежани

4. с.Полето,кв. Нивото

Сряда

1. Гр.Симитли – Централна градска част-10 броя контейнери тип „Бобър”, 30 кофи тип „Мева”

- ул. “Славянска”

- ул. “Хаджи Димитър”

- ул. “Васил Априлов”

- ул. “Септемврийска”

- ул. “Георги Бенковски”

- ул. “П. Хитов”

- ул. “ Н.Парапунов”

- ул. “ Победа”

- ул. “Д.Полянов”

- ул. “Д. Благоев”

- ул. “Искра”

- ул. “П. Пенев”

- Драгова махалова

- Духарска махала

2. с.Черниче,кв. Орловец, метанстанция с. Полето , рафтинг център

3. Пресевни инсталации “Георесурс” , “Оникс”

4.с. Железница :

- Централна част на селото , махала Джалева , търговски обекти около главен път Е-79 в землище на с.Железница

Четвъртък

1. Гр.Симитли – Централна градска част-10 броя контейнери тип „Бобър”, 30 кофи тип „Мева”

-   ул. „Славянска”

- ул. “Димитър Ацев”

- ул. “П. Хилендарски”

- ул. “Прилеп”

- ул. “Цар Симеон”

- ул. “Осогово”

- ул. “Яне Даракчиев”

2. с. Крупник

- ул. „Васил Коларов”

- ул. „Стефка Филипова”

-ул. „Арсо Пандурски”

- ул. „Дан Колов „

- ул. „Пейо Яворов”

-ул. „Иван Вазов”

- ул. „Александър Стамболийски”

- ул. „Никола Парапунов”

- ул. „Иван Козарев”

-ул. „Ленин”

-ул. „Карл Маркс”

-ул. „Пирин”

-ул. „Малчика”

-ул. „Димитър Ацев”

-ул. „Ернест Телмънт”

-ул. „Димитър Благоев”

- ул. „Кирил и Методий”

Петък

1. с. Крупник

-ул. „Хан Аспарух”

-ул. „Гладстоун”

-ул. „П.Хилендарски”

-ул. „Кокиче”

-ул. „В.Левски”

-ул. „Кресненско въстание”

-ул. „Яне Сандански”

- ул. „Г.Делчев”

- „Махала Въчева”

-ул. „Г.Димитров”

-ул. „Даме Груев”

-ул. „Димитър Талев”

-ул. „Лев Писарев”

-ул. „Г. Трайков”

2. гр.Симитли

Централна градска част -10 броя контейнери тип „Бобър”,30 броя кофи „Мева”

Ул. „Христо Ботев” и ул. „Хр. Смирненски”

  1. 3. Улици „Георги Димитров„ ул. „Октомврийска” ,ул. „Предел” -11 броя контейнери около търговски обекти.
  1. 4. с. Долно Осеново
  1. 5. с. Градево
  1. 6. Бензиностанция “Тодорови и СИЕ- Езмо”

В населените места обхванати от организираното сметосъбиране и сметоизвозване да се събират стационарните кошчета съгласно графика на населеното място,както и натрупаното количество битов отпадък около съдовете за смет да се събира и допълнително да се почиства.

През пролетно-есенния сезон /месеците март-април и септември-октомври/ при извършване на почистване от населението и на общински обекти,общинската пътна инфраструктура, речни корита да се увеличи честотата на извозването на съдовете за смет.

График на сметосъбирачната кола „Ифа” /4 куб. контейнери/

34 броя контейнери – веднъж седмично.

Изготвил :

/Татяна Скендерска /

ОДОБРИЛ :

КМЕТ: ..................................

/Ап.Апостолов/