Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Структура

Структура

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ

Адрес: гр.Симитли, ул. Христо Ботев 27, Телефон: 0748/7- 22-46, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it om
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ


Председател  - Вилимир Маринов Александров
Заместник председател - Юлия Стефанова Янчева
Заместник председател – Лиляна Любенова Айкова

Структурира постоянните комисии в Общински съвет – гр. Симитли, както следва:


I.Комисия по финанси и бюджет, икономика, приватизация, следприватизационен контрол, управление на общинската собственост и контрол по изпълнение на концесионните договори да бъде:

1.Численост – 5 броя общински съветници

2.Ръководство:

- Председател – Владимир Христов Стоилов

- Зам. председател – Юлия Стефанова Янчева

3.Членове на комисията:

-Анелия Иванова Гольова - Боянска

- Васил Станкев Герински

- Полина Иванова Равначка

 


II.Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт и вероизповедание да бъде:

1.Численост – 5 броя общински съветници

2.Ръководство:

- Председател – Таня Христова Янкова

- Зам. председател – Владимир Ромеов Благоев

3.Членове на комисията:

- Йордан Борисов Петров

- Биляна Иванова Комолска

- Александър Йорданов Костов

 

 

III.Комисия по устройство на територията и обществен ред и сигурност да бъде:

1.Численост – 5 броя общински съветници

2.Ръководство:

- Председател – Иван Благов Велев

- Зам. председател – Йордан Борисов Петров

3.Членове на комисията:

- Любомир Стоицов Станков

- Лиляна Любенова Айкова

- Тони Георгиев Стоев

 


IV.Комисия по социални дейности, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите да бъде:

1.Численост – 5 броя общински съветници

2.Ръководство:

- Председател – Любомир Стоицов Станков

- Зам. председател – Георги Антонов Михайлов

3.Членове на комисията:

- Владимир Ромеов Благоев

- Юлий Ясенов Церовски

- Анелия Иванова Гольова - Боянска

 

 

V.Комисия по местно самоуправление, нормативна база, еврофондове, проекти и програми да бъде:

1.Численост – 5 броя общински съветници

2.Ръководство:

- Председател – Георги Антонов Михайлов

- Зам. председател – Иван Благов Велев

3.Членове на комисията:

- Таня Христова Янкова

- Биляна Иванова Комолска

- Полина Иванова Равначка