Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Структура

Структура

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ

Адрес: гр.Симитли, ул. Христо Ботев 27, Телефон: 0748/7- 22-46, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. om
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ


Председател - Вилимир Маринов Александров
Заместник председател - Юлия Стефанова Янчева
Заместник председател – Лиляна Любенова Айкова

Структурира постоянните комисии в Общински съвет – гр. Симитли, както следва:

I.Комисия по финанси и бюджет, икономика, приватизация, следприватизационен контрол, управление на общинската собственост и контрол по изпълнение на концесионните договори да бъде:
1.Численост – 5 броя общински съветници
2.Ръководство:
- Председател – Юлия Стефанова Янчева
- Зам. председател –Â  Светомир Александров Стойчев
3.Членове на комисията:
- Кирил Петров Кузманов
- Полина Иванова Равначка
- Тони Георгиев Стоев  ÂÂÂÂ

II.Комисия по социални дейности, здравеопазване, образование, култура, спорт и вероизповедание да бъде:
1.Численост – 5 броя общински съветници
2.Ръководство:
- Председател – Таня Христова Янкова
- Зам. председател – Георги Стоянов Илиев
3.Членове на комисията:-  Владимир Ромеов Благоев
-  Вера Веселинова Качулска
-  Любомир Стоицов Станков

III.Комисия по устройство на територията и обществен ред и сигурност да бъде:
1.Численост – 5 броя общински съветници
2.Ръководство:
- Председател – Лиляна Любенова Айкова
- Зам. председател – Красимир Николаев Въгленов
3.Членове на комисията:
- Владимир Ромеов Благоев
- Йордан Борисов Петров
- Тони Георгиев Стоев

IV.Комисия по земеделие, гори, опазване на околната среда и водите да бъде:
1.Численост – 5 броя общински съветници
2.Ръководство:
- Председател – Любомир Стоицов Станков
- Зам. председател –Â  Йордан Борисов Петров
3.Членове на комисията:
- Светомир Александров Стойчев
- Юлий Ясенов Церовски
- Павел Славчов СтоименовÂÂÂÂ


V.Комисия по местно самоуправление, нормативна база, еврофондове, проекти и програми да бъде:
1.Численост – 5 броя общински съветници
2.Ръководство:
- Председател – Георги Стоянов Илиев
- Зам. председател – Полина Иванова Равначка
3.Членове на комисията:
- Красимир Николаев Въгленов
- Кирил Петров Кузманов
- Славчо Стойчев Гургулеев