Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По повод намножаването на вредителя по земеделските култури, познат като “белокрилката”,  и постъпващите в  Областна дирекция по безопастност на храните- Благоевград сигнали и жалби от земеделски стопани, за разрастване популацията на насекомото, и щетите от него, в земедеските земи на територията на общината, Общинска  администрация  гр. Симитли  съобщава на всички заинтересовани лица , че на 20.09.12г. от 10.30 часа в заседателната зала на ОбА Симитли ще се проведе  среща  на която експерти от отдел “Растителна защита”  към ОДБХ – Благоевград ще разяснят начините за ефективно третиране на площите, засадени със земеделски култури.

Общинска администрация