Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Интервю с кандидати - "Грижа в дома"

Интервю с кандидати - "Грижа в дома"

О Б Я В А
по проект „ГРИЖА В ДОМА”
Договор: BG051PO001-5.1.04-0176-С0001
Уважаеми граждани
на Община Симитли,
На 03, 04 и 05 април 2013 г. /сряда, четвъртък и петък/, от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация – град Симитли, кабинет №3 на първи етаж, ще се проведе интервю с кандидатите за персонал към звено за услуги в домашна среда по проект „ГРИЖА В ДОМА”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
От екипа за организация и управление на проекта