Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви ОП Оптимизиране на административната структура

ОП Оптимизиране на административната структура

Обществена поръчка: "Оптимизиране на административната структура:

 

Извършване на функционален анализ и изследване на работните процеси. Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите. Оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура. Организиране и провеждане на работни срещи и работни групи.Провеждане на конференции, семинари и кръгли маси."

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

При възникнал технически проблем, свързан с ползването на публикуваната информация, моля свържете се с Кирил Младеновтел.: 0882 444 808 или e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it