Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Избори за кмет на кметство Брежани 2024 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г. НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БРЕЖАНИ Читалище СЕКЦИЯ № 010

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г. НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БРЕЖАНИ Читалище СЕКЦИЯ № 010

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

за гласуване в частични избори за общински съветници и за кметове

на 23 юни 2024 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БРЕЖАНИ

Читалище СЕКЦИЯ № 010

Адрес на избирателната секция: С.БРЕЖАНИ

Имена по документ за самоличност

---------------------------------------------------------------------------------

АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА

АЛБЕНА СТЕФАНОВА СТРОНСКА

АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ГРУЕВА

АЛЕКСАНДРИНА СТОЙЧЕВА ТОМАНОВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АНДРЕЕВ

АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ УЗУНОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯТЕЛОВ ТОДОРОВ

АЛЬОША ЕМИЛОВ КОВАЧКИ

АЛЬОША МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ЛУЛЕЙСКИ

АНГЕЛ ИВАНОВ ОГНЯНОВ

АНГЕЛИНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

АНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

АННА ДОБРИНОВА ДАМЯНОВА

АНТОН БЛАГОЕВ ТОДОРОВ

АНТОНИЙ ДИМИТРОВ СТОЙНЕВ

АСЯ ЕЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА

АТАНАС БОЖИДАРОВ КРЪСТЕВ

АТАНАС БОЙКОВ КОВАЧКИ

АТАНАС БОРИСОВ СТОЯНОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ АВРИОНОВ

АТАНАС НАДЕЖДОВ АВРИОНОВ

АФРОДИТА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

БИЛЯНА КИРИЛОВА СЕРАФИМОВА

БЛАГОВЕСТ ВАЛЕРИЕВ АВРИОНОВ

БЛАГОЙ ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ

БОГДАН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

БОГДАН СЛАВЧЕВ ДУПЧЕВ

БОГДАН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

БОЖИДАР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

БОЖИДАРА СТОЯНОВА ТРАЙКОВА

БОЖИН КРАСИМИРОВ ПАВЛЕВСКИ

БОЙКА КИРИЛОВА ТОМАНОВА

БОНКА ВЕЛИЧКОВА КОЛЕВА

БОРИС ПЕТРОВ ТРАЯНОВ

БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ИВАНОВ

БОРИСЛАВА ЮЛИЯНОВА КИРИЛОВА

БОТЬО ВАЛЕРИЕВ БОЯНОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ САЕВ

ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ

ВАЛЕНТИНА ЛЮБОМИРОВА САЕВА

ВАЛЕНТИНА ЯНКОВА ПЕТРОВА

ВАЛЕРИ БЛАГОВ СТРОНСКИ

ВАЛЕРИ КАМЕНОВ КРУМОВ

ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ АВРИОНОВ

ВАЛЕРИ МИХАЙЛОВ ЛУЛЕЙСКИ

ВАЛЕРИ СМИЛЕНОВ МЛАДЕНСКИ

ВАНДА ВАЛЕРИЕВА БОЯНОВА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ВЕЛИЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВЕЛИКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИЧКА ЛАЗАРОВА КОВАЧКА

ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ГЪЛЪБОВ

ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ВЕЛКО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

ВЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗАРОВА

ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ

ВЕНЦИСЛАВ КРУМОВ ГРУЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТРОВ

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА КУТАНОВА

ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ВИКТОР БОРИСОВ РУДАРСКИ

ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧКА

ВИОЛЕТА БОРИСОВА СТАВРЕВА

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА АВРИОНОВА

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЕВ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

ВЛАДИМИР КРУМОВ ГРУЕВ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ТОМАНОВ

ВЛАДИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА ЯНАКИЕВА

ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА УЗУНОВА

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЛУЛЕЙСКИ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ САЕВ

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ВЛАДИМИРОВ

ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ ТУНТЕВ

ГЕОРГИ ЙОСИФОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ МАРКОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИТЕВ

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ СПАСОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА СТРОНСКА

ГЕРГАНА РАЙЧОВА ДИМИТРОВА

ГЮРГЕНА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА

ГЮРГЕНА ИВАНОВА МИТРЕВА

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

ДЕСИСЛАВА ТРАЯНОВА ХАРИЗАНОВА

ДЖЕСИКА ВАСИЛЕВА ТОМАНОВА

ДИАНА АНТОНИЕВА СТОЙНЕВА

ДИМИТРИНА СТАНКЕВА ТОДОРОВА

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР АСЕНОВ ГРУЕВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ВАЛЕРИЕВ СТРОНСКИ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЯНЧЕВ

ДИМИТЪР КРУМОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГОЛАКОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ КОВАЧКИ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЯНАКИЕВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТУШЕВ

ДИНКО ЕМИЛОВ УЗУНСКИ

ДОБРИН БЛАГОВ ДАМЯНОВ

ДОНИКА РОСЕНОВА РУСИНОВА

ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ТРАЙКОВА

ЕЛЕНА АСЕНОВА ТОМАНОВА

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ТОМАНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА КОСТОВА

ЕЛЕОНОРА МЕТОДИЕВА КАЛОЯНОВА

ЕЛИЗАБЕТА СИЛВАНОВА УЗУНОВА

ЕМИЛ АЛЬОШЕВ КОВАЧКИ

ЕМИЛ КРУМОВ ПЕНДУРКОВ

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ТОМАНОВА

ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА МАНОЛОВА

ЖИВКА ГОШОВА КОВАЧКА

ЖИВКО БОРИСОВ ТРАЯНОВ

ЖИВКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ЗОРКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

ИВАН БЛАГОВ СТРОНСКИ

ИВАН БОРИСОВ СТАВРЕВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ МАНОЛЕВ

ИВАН ГОЦЕВ СЕРАФИМОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ИВАН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ИВАНКА АСЕНОВА ЯНКОВА

ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА

ИВАНКА КИРИЛОВА ПЕНЧЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОВА

ИЛИАН ВЕЛИЧКОВ КОВАЧЕВ

ИЛИАНА БЛАГОВА ГЕОРГИЕВА

ИЛИНКА ЙОСИФОВА ВЕЛИНОВА

ИРИНА МИХАЙЛОВА ИЛЧОВА

ЙОАНА ДОНИКОВА РУСИНОВА

ЙОРДАН ИВАНОВ МИТРЕВ

ЙОРДАН ЙОСИФОВ ГЪЛЪБОВ

ЙОРДАНКА БОРИСОВА ЛУЛЕЙСКА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНСКА

КАТЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

КЕВА ДИМИТРОВА КРУМОВА

КИПРО ЙОСИФОВ КИПРОВ

КИРИЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ

КИРИЛ БОЖИНОВ МАРКОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ ЙОРДАНОВ ПАВЛЕВСКИ

КИРИЛ ПАВЛОВ НИКОЛОВ

КИРИЛКА ЕЛЕОНОРОВА КАЛОЯНОВА

КОЙНА ГЕОРГИЕВА МАРИНЧЕВА

КОСТАДИН БЛАГОВ ТАЧОВ

КОСТАДИН ЛАЗАРОВ ДОСТУМСКИ

КОСТАДИН ТАТЯНОВ МИТЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ АВРИОНОВ

КРАСИМИР ПАВЛОВ ТОМАНОВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ ПАВЛЕВСКИ

КРИСТИАН КРАСИМИРОВ ТОМАНОВ

КРУМ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

КРУМ КИРИЛОВ ГРУЕВ

КРУМ СТОЙМИРОВ АНГЕЛОВ

КЯМУРАН ФИКРЕТОВ ХАСАНОВ

ЛАЗАР КОСТАДИНОВ ДОСТУМСКИ

ЛАЗАР СЛАВЧОВ УЗУНСКИ

ЛАТИНКА ИВАНОВА КОСТОВА

ЛИДИЯ ЛАЗАРОВА ДОСТУМСКА

ЛИЛЯНА ВЛАДОВА КАЧЕВА

ЛЮБЕН АСЕНОВ ТАСЕВ

ЛЮБИМА ЕМИЛОВА КОВАЧКА

ЛЮБОВКА ВЕЛИЧКОВА СТОЙНЕВА

МАКЕДОНКА СТОЯНОВА ТРАЙКОВА

МАРЕК ВАЛЕРИЕВ КРУМОВ

МАРИН ПЛАМЕНОВ УЗУНСКИ

МАРИО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

МАРИО СТОЯНОВ ТРАЙКОВ

МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА ДАМЯНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ СПАСОВА ХРИСТОВА

МАРИЯНА ВАЛЕРИЕВА СТРОНСКА

МАРИЯНА ИВАНОВА СПАСОВА

МАРТИН КОСТАДИНОВ ДОСТУМСКИ

МАЯ МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА

МИГЛЕНА АНГЕЛОВА ВЛАДИМИРОВА

МИГЛЕНА СТОЯТЕЛОВА НИКОЛОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА СЕРАФИМОВА

МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ КРУМОВ

МИРОСЛАВ СЕРГЕЕВ КОВАЧКИ

МИРОСЛАВА БОЙКОВА ВАСИЛЕВА

МИТРА КОСТАДИНОВА ПЕНЧЕВА

МИХАИЛ АЛЬОШЕВ ДИМИТРОВ

МОНИКА ГАЛЕВА УЗУНОВА

НАДЕЖДА ВАНИНА АВРИОНОВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

НАДЯ ИВАНОВА ВАКАНДЖЕРСКА

НАЙДЕН АЛЕКСАНДРОВ РУСИМОВ

НАЙДЕН СТОИЦОВ ПЕНЧЕВ

НАСКО СЛАВЧЕВ КОВАЧКИ

НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ЯНЧЕВА

НИКОЛАЙ ГАЛЕВ УСАИНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГРУЕВ

НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ

НИКОЛАЙ СМИЛЕНОВ МЛАДЕНСКИ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕТРОВ

НИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ОГНЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ОРЛИН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ

ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ДРАГОВА

ПАВЛИНА КРУМОВА ДАМЯНОВА

ПАВЛИНА ПЕТРОВА ТУНТЕВА

ПЕТРА ВАСИЛЕВА ДОНЧЕВА

ПЕТРУНКА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ДРАГОВ

ПЕТЪР АСЕНОВ ТАСЕВ

ПЕТЪР СИЛВАНОВ УСАИНОВ

ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ АНДРЕЕВ

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ УЗУНСКИ

ПОЛИНА КРАСИМИРОВА ПАВЛЕВСКА

РАДКА ПАВЛОВА ГРУЕВА

РАДОСЛАВ ИВАНОВ МАНОЛОВ

РАДОСЛАВ СИЛВАНОВ УЗУНОВ

РАДОСЛАВ СПАСОВ НИКОЛОВ

РАДОСТИНА СПАСОВА ТРАЙКОВА

РАЙКА ГЕОРГИЕВА НИКОВА

РОБЪРТ ОРЛИНОВ ДИМИТРОВ

РОЗА ПЕТРОВА РУДАРСКА

РОЗА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

РОСЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

РОСИЦА ЛАЗАРОВА ДОСТУМСКА

РУЖА СЛАВЧОВА НИКОЛОВА

РУЖКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА

РУМЯНА ЗЛАТКОВА ТУНТЕВА

СВЕТЛА БОЖИНОВА ПАВЛЕВСКА

СВЕТЛА СЛАВЧОВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

СВЕТОЗАР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АВРИОНОВ

СЕПФОРА ВАЛЕРИЕВА КРУМОВА

СЕРГЕЙ БОЙКОВ АЛИМАЗОВ

СИЛВАНА АЛЕКСАНДРОВА УСАИНОВА

СИМЕОН СТОИЛОВ ИВАНОВ

СИНДИЯ СТОЯНОВА ТОМАНОВА

СЛАВИНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЙНЕВА-ТАНУШИ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА КОВАЧКА

СЛАВЧО ДИМИТРОВ КОВАЧКИ

СНЕЖАНА АВРАМОВА ДИМИТРОВА

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

СНЕЖАНА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА

СНЕЖАНА ХРИСТОВА СТОЙНЕВА

СОНЯ ЕМИЛОВА КОВАЧКА

СПАС СЛАВЧОВ МАРИНЧЕВ

СПАСКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

СТОЙЧО КИРИЛОВ ТОМАНОВ

СТОЯН БОЖИДАРОВ ТРАЙКОВ

СТОЯН КИРИЛОВ ТОМАНОВ

СТОЯН СТЕФАНОВ БОЖИНОВ

СТОЯНКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

СТОЯНКА БОРИСОВА КАЧЕВА

СЪЛЗИЦА АНКИНОВА АСЕНОВА

ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

ХРИСТИНА КРЪСТЕВА БАЛАШИКОВА

ХРИСТО ИВАНОВ ТРЕНЧЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ГРУЕВА

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КРУМОВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ЮЛИАН КИРИЛОВ НИКОЛОВ

ЮРИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ЯНКА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА

ЯНКА ИВАНОВА ПАНДЕВА

ЯНКА СПАСОВА МИХАЙЛОВА