Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 103

РЕШЕНИЕ № 103

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 04.04.2024 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

Приема декларация в подкрепа на Югозападен университет „Неофит Рилски" – гр. Благоевград.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

От Общински съвет – Симитли в подкрепа на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В медийното пространство от известно време се тиражират недоказани твърдения и грозни хули по отношение на една стабилна образователна и научна институция, каквато е Югозападният университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. В развитието на Община Симитли активно се включват кадри, завършили същия университет, и благодарение на тях, през последните години се радваме на бърз и стабилен напредък.ÂÂ В този смисъл изразяваме твърдата си подкрепа за единствения държавен университет в Югозападна България, който през годините е доказал своето значение за просперитета на общини като нашата. Смятаме, че не бива да бъдат хулени институции, заслужили уважението и доброто отношение на потребителите си, а подобни злонамерени кампании вредят не само на университета, но и на социално-икономическия живот в целия регион – нещо, което не бива да се допуска! Община Симитли като една динамично развиваща се община със сериозна инвестиционна програма и обещаващи перспективи в бъдеще, ясно заявява своята подкрепа за ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, с убеждението, че Университетът дава висококачествено образование в различни области, от което ние като потребители ще продължим да имаме нужда.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ