Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

 

ПОКАНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми дами и господа,

Звено за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югозападен регион организира публични обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/, по която Община Симитли е партньор.

Обществените обсъждания на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0165 „Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“ ще се проведат по следния график:

НА 18.04.2024 Г. ОТ 15:30 Ч. В ГР. БЛАГОЕВГРАД, ЗАЛА „22 СЕПТЕМВРИ“;

НА 22.04.2024 Г. ОТ 15:00 Ч. В ГР. СИМИТЛИ, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №1;

НА 23.04.2024 Г. ОТ 12.00 Ч. В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЕТ. 1.

С концепцията можете да се запознаете на следния линк: https://docs.google.com/presentation/d/1vEmycUzIB04R-kVQcBggYcvasjfh4lYb/edit

Гласувайте за тази концепция на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiOP3yxWWYPFl7OPeo8bM0ixxM4f3y1ZJRw/viewform

Линкът към презентацията на концепцията е наличен и на Фейсбук страницата на ОИЦ-Благоевград, която можете да отворите и чрез горепосочения QR код.

Участие в публичните обсъждания могат да вземат представители на общински и държавни организации, НПО, бизнес, образователни, културни и социални институции, общественици и граждани.

Заинтересованите страни ще имат възможност да изразят мнение и да дадат препоръки по всяка от концепциите както по време на самите обсъждания, така и чрез попълване на онлайн анкети, линкове към които са налични по-горе и на фейсбук страницата на ОИЦ-Благоевград.

Всяко заинтересовано лице може да прави препоръки или възражения по съответното КИТИ и на електронната поща на ОИЦ-Благоевград / Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it в срок до 30.04.2024 г.

Очакваме Ви!