Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Проекти на Програмата за енергийна ефективност 2024-2033 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 г. на Община Симитли

Проекти на Програмата за енергийна ефективност 2024-2033 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 г. на Община Симитли

На вниманието на заинтересованите лица предоставяме 14-дневен срок, считано от 14.02.2024г., за предложения и становища по настоящите проекти на Програма за енергийна ефективност 2024-2033 година на община Симитли и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 година. Същите са публикувани на интернет страницата на общината, както и на място - в деловодството на Общинска администрация - град Симитли (на хартиен носител).

Общественото представяне и публичното обсъждане на Програмата за енергийна ефективност 2024-2033 година на община Симитли и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 година, ще се проведе от 10:00 ч. на 29 февруари 2024 година в заседателната зала на Община Симитли, с сградата на Общинска администрация - град Симитли. 

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проектите на програмите, в деловодството на Община Симитли, ул. Христо Ботев №27, както и по електронен път на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 

Прикачени файловеМ.Филатова,

+359 882 444 836

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it /projects@simitli.bg