Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...“, Договор за БФП№BG05M2OP001-3.016-0001, Дейност 1

Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...“, Договор за БФП№BG05M2OP001-3.016-0001, Дейност 1

Дейност 1: Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система

Педагог: Райка Никифорова

Тема: Занятие с децата, с цел развиване на обучителните и образователните им възможности.

Място: ДГ "Радост" - филиал "Крупник"

Дата: 21.09.2023 г.