Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

ДО

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 15

 

Относно: Постъпил сигнал с вх. № 26-00-110/21.07.2023 г. от Началника на РДНСК-Благоевград.

Уведомявам Ви, че по повод постъпил сигнал под горния входящ номер е извършена проверка и е съставен Констативен акт № 1/15.01.2024 г. по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконен строеж: „Плътна ограда с височина над 2,20 м“ по вътрешни регулационни граници изграден на УПИ XIX-127, кв. 24 по плана на гр. Симитли.

Приложение за Николай Славчев Стоименов:

1. Прикачени файлове