Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 60

РЕШЕНИЕ № 60

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

Във връзка с подадени молби за отпускане на еднократни социални помощи и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

Отпускане на еднократни социални помощи на следните лица:

1. Гергана Кирилова Михайлова – 200 лева;

2. Десислава Илиева Малиновска – 500 лева;

3. Красимира Иванова Шаркова – Въчкова – 500 лева;

4. Снежана Йорданова Илиева – 300 лева;

5. Петър Владов Костев – 500 лева;

6. Магдалена Ангелова Петрова – 200 лева.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли