Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгл.чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - Община Симитли за 2023 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгл.чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - Община Симитли за 2023 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност