Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Янка Кирилова Димитрова

Адрес: общ. Симитли, с. Крупник,  ул. „ Лев Писарев “ №3

Николай Благоев Тупаров

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли, ул. „Васил Левски“ №47,Блок. №3,ет. 3,ап. 20

Валентина Димитрова Страхилова

Адрес: общ.Симитли,гр. Симитли, ул. „Васил Левски“№47,Блок. №3,ет. 4, ап. 23

Петър Николов Стоилов

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли, ул. „Васил Левски“ №47,Блок. №3, ет. 1, ап. 15 

Петър Валериев Христов

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли, ул. „Васил Левски“ №47, Блок. №3, ет. 1, ап. 13

Павлина Александрова Боянова

Адрес: гр. София, район „Триадица“ жк. „Стрелбище“ №4, вх. В ет.7, ап. 115

Невена Александрова Воденичарова 

Адрес: гр. София, район „Триадица“, жк. „Стрелбище“ №4, вх. В ет.7, ап. 115

Петър Стоянов Разаков

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли, ул. „Вихрен“ №6

Виолета Благоева Филипова

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли,ул. „Васил Левски“ №47, бл. 2, ет. 1, ап. 3

Костадин Димитров Филипов 

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли, ул. „Васил Левски“ №47,бл. 2, ет. 1, ап. 3

Илко Борисов Йовев 

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли,  ул. „Васил Левски“ №47,бл. 2, ет. 3, ап. 9

Диана Красимирова Йовева 

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли,ул. „Васил Левски“ №47,бл. 2, ет. 3, ап. 9

Петър Людмилов Методиев 

Адрес: обл. Благоевград, гр. Сандански,ул. „Илинден“ №25

Петър Людмилов Методиев 

Адрес: обл. Благоевград, гр. Сандански,ул. „Илинден“ №25

Теменужка Славева Тупарова

Адрес: общ. Симитли, гр. Симитли,ул. „Васил Левски“ №37

Уведомявам Ви, че е издадено РЕШЕНИЕ №946 от Общински съвет – Симитли, област Благоевград на база проведено заседание на 17.08.2023г. се разрешава изработване на подробен  устройствен план (ПУП)  - план за регулация (ПР).  Относно изменение на уличната регулация между о.т. 71, о.т. 70, о.т. 69, о.т. 68, о.т. 62, о.т. 63, о.т. 53, о.т. 52, о.т. 51, о.т. 50, по ул. „ Васил Левски“, участъка заключен между о.т. 62, о.т. 61 и о.т. 64, по ул. „Вихрен“, участъка заключен между о.т. 78, о.т. 77 и о.т. 70 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли. 

 

Проекта се предвижда да обхване:

УПИ XX -764, УПИ XII - 764, УПИ XIII  - 764, УПИ XVII - 759, УПИ XI -1283, УПИ X – 555.556.557, УПИ IX – 558.1239, УПИ VIII -559, УПИ VII – 560.561, УПИ VI – 562, УПИ V - 563, УПИ XXI – 564, УПИ III – 1394, УПИ II – 565,  от кв. 28 по плана на гр. Симитли общ. Симитли

УПИ I – 460, УПИ II – 461, УПИ III – 462, УПИ IV – 463, УПИ V – 465. 569, УПИ VI – 568, УПИ X – 567, УПИ XI – 567, УПИ IX – 566, УПИ VIII – 566, УПИ XIII – 460, УПИ XIV, от кв. 85 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли.  

УПИ I – 450, УПИ II – 451.452, УПИ III – 453, УПИ IV – 453.1392, от кв. 71 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград.