Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Благой Иванов Захов с.Полето

Елена Иванова Густанлиева гр.Разлог, ул.“Иконом Никола Ангелов, бл.4, ет.1, ап.5

Надя Милкова Костовас.Черниче, ул. „Христо Ботев“ №9

Венцислав Милков Костовс.Черниче, ул. „Христо Ботев“ №9

Росица Любенова Стефановас.Брежани, ул.“Пирин“ №4

Димитър Любенов Заховс.Полето

Петър Любенов Заховс.Полето

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед  №527 от 20.09.2023г., на Кмета на община Симитли за одобряване на Решение №1 от 14.09.2023г. на комисия по чл.13, ал.5 и 6 към ОбА Симитли, Заявление №92-00-885/28.08.2023г. от Благой Иванов Захов, наследник на Лазар Стоименов Захов.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаването на настоящето писмо може да се запознаете със заповедта и решението на комисията по чл.13, ал.5 и 6 и да внесете писмени възражения чрез община Симитли до Административен съд  Благоевград.

 

вм/вм